Årsmøte 2022

Årsmøte Bokn Sykkelklubb avholdes i Bokn Arena. Mandag, 14.Februar klokken 18:00

Eventuelle saker må være inne til styret innen 30.Januar
Sendes til post@boknsk.no