Informasjon rundt Covid-19

Styret i Bokn Sykkelklubb har vedtatt å stenge ned all fellestrening inne, og ute inntil det foreligger videre føringer fra enten NCF, NIF eller Regjeringen.

Vil oppfordre alle til å ta dette på alvor og å følge FHI sine råd til god hygiene! https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/handhygiene/handhygiene–handvask-plakat-bokmal-pdf.pdf

Se også på NIF sine infosider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/