Sykkelvettregler

10 sykkelvettregler fra NCF
For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei

 

 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal
  bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre
  skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.
  Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
 3. . Fakta om forbikjøring.
  A: Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere
  denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
  B: Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre
  den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand
  mellom bil og syklist ved forbikjøring.
 4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15
  syklister.
 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende
  steder om det dannes kø.
 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten
  har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4.
  Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la
  hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen
 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke
  helt ut av vegbanen.
 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige
  endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal.
  Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen
 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i
  mørket.
 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet
  ved ulykke.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *