BSK Antidopingpolicy

 

Rent Idrettslag er en enkel måte for Bokn Sykkelklubb  å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

ALLE aktive utøvere fra 13år SKAL gjennomføre programmet Ren Utøver: http://www.renutover.no/

Alle andre oppfordres også til å ta dette programmet.

 

Hvorfor Rent Idrettslag?
Enkelte tror kanskje at det ikke er behov for å drive holdningsarbeid mot doping i Norge fordi dopingmotstanden er så solid og rotfestet. Dessverre er doping en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Skal idretten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, er det viktig at idrettslaget er en tydelig verdiformidler for en Ren idrett.

Kunnskap bidrar til holdninger. En av de viktigste begrunnelsene for antidopingarbeid er de mange og alvorlige helsekonsekvensene som følger med dopingbruk. Det er en reell mulighet for at ungdommer også i idretten kan bli tilbudt dopingmidler. Selgere nedtoner farer og framhever de ønskede virkningene for dopingbruk. Kunnskap og holdninger vil være en betydelig motvekt til brukermiljøets rekrutteringsknep og setter unge i stand til å ta gode valg.

Les mer om Rent Idrettslag på www.rentidrettslag.no

Oppdatert dopinglister: antidoping.no

 

BSK sin antidopingpolicy og handlingsplan:

BSK – Antidopingpolicy

BSK – Handlingsplan

BSK – Sertifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les og se Mads Kaggestad sin skildring av doping i sykkelmiljøet: