Generelle betingelser – arrangementer

Generelle betingelser

Bindende påmelding

Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det betyr at det oppstår en betalingsforpliktelse når du melder deg på. Du vil motta en faktura per epost. Dersom fakturaen ikke betales til rett tid, slik at vi må sende purring vil det påløpe et purregebyr. Det er ingen refusjon av startkontingent og engangslisens ved sykdom eller skade.

Ved å melde deg på inngås det en avtale mellom deg og arrangør.  Eventuelle spørsmål/uoverenstemmelser mellom deltaker og arrangør som leverandør for eksempel ved avlysning eller mangler på arrangørens oppfyllelse av avtalen håndteres direkte mellom arrangør og deltaker.

Personopplysninger

For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker den beste mulige service må vi lagre noe informasjon om deg i vår database. I tillegg til navn og klubbtilhørighet må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Vi bruker også fødselsdatoen for å holde vårt utøverregister fritt for dubletter, slik at du kan finne igjen dine resultater også på tvers av arrangement.

Kontaktinformasjon som adresse, mobiltelefonnummer og epostadresse er nødvendig for å kunne:

  • Sende deg påmeldingsbekreftelse, faktura og deltakerbevis
  • Sende deg annen relevant informasjon om arrangementet

Dine kontaktdetaljer – adresse, telefonnummer og epostadresse blir kun lagret i vår database til disse formål fra  arrangør. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson.

Ved å melde deg på samtykker du i følgende:

  • Ditt navn, klubbtilhørighet og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister.
  • Dine resultater kan brukes til seeding i andre arrangement hvor du deltar.
  • Det kan bli tatt bilder av deg under arrangementet. Ved å melde deg på samtykker du i at disse bildene kan legges ut på arrangementets websider og resultatlister under og etter arrangementet