Årsmøte, innkalling

Innkalling til årsmøte Bokn Sykkelklubb – Søndag, 12. Februar klokken 19:00

Årsmøtet avholdes i Bokn Arena, allrommet i 2.etg.

Årsmøtet er klubbens øverste organ, og det er her medlemmene har sin mulighet til å bestemme klubbens videre retning!

Saker til årsmøtet må være mottatt av styret senest 15. Januarpost@boknsk.no – Bokn SK v/Lars Øyvind Alvestad, Stabburvegen 28, 5561 Bokn.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut på idrettslagets hjemmeside www.boknsk.no senest en uke før årsmøtet.

Protokoll fra Årsmøtet 2016: Årsmøtet_2016-samlet_dokument

Saksliste

  1. Åpning v/leder.
  2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  5. Årsberetning-2016
  6. Regnskap 2016
  7. Fastsette medlemskontingent 2018.
  8. Innkomne saker.
  9. Budsjett for 2017
  10. Valg

Velkommen til årsmøte!

På vegne av
Styret i Bokn SK.

Leder, Lars Øyvind Alvestad