Gave fra Sparebanken Vest

Under regionsmesterskapet fikk vi utdelt gave fra Sparebanken Vest.
40.000,- kjært tilkomme midler som skal brukes til blant annet smarte ruller, for å legge enda bedre tilrette under vinterhalvåret.

Sparebanken Vest var også sterkt bidragsytende under mesterskapet ved blant annet ved bil til ritt-kortesjen og start/målportal.

Bokn SK retter en hjertelig takk for bidraget og samarbeidet vi har hatt så langt.

Les mer om Sparebanken Vest sin rolle i lokalsamfunnet på spv.no

SPV sin Audi A3 e-tron ble brukt som såkalt broomwagon under årets RM

Kerstin Larsen, Leder Bokn SK. Lene Ognøy Foss, representant fra Sparebanken Vest og Kjell Olav Skjelde, Rittleder Bokn SK