Innkalling til Årsmøte 2019

Til medlemmene i Bokn Sykkelklubb                                    13.01.2019 – Bokn

Mandag, 18. Februar klokken 18:00

Årsmøtet avholdes på Petra/Artep

Frist for å sende inn saker 2.Februar

Saksliste

  1. Åpning v/leder.
  2. Godkjenne de stemmeberettigede.
  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
  5. Årsberetning 2018
  6. Regnskap 2018
  7. Fastsette medlemskontingent 2020.
  8. Innkomne saker
  9. Budsjett 2019
  10. Valg

Velkommen til årsmøte
Styret i Bokn SK.