Innkalling til årsmøte Bokn SK – med sakspapirer

Til medlemmene i Bokn Sykkelklubb                                    04.01.2018 – Bokn

Søndag, 04. Februar klokken 19:00

Årsmøtet avholdes i Bokn Arena, allrommet i 2.etg.

Frist for å sende inn saker er gikk ut 20.Januar.

Link til sakspapirer under saksnummer

Saksliste

 1. Åpning v/leder.
 2. Godkjenne de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
 5. Årsberetning-2017
 6. Regnskap-2017
 7. Fastsette medlemskontingent 2019.
 8. Innkomne saker.
  1. Sak 8.1 – lovendring vedr representasjonsrett
 9. Budsjett-2018
 10. Valg

Gjeldende lovnorm: Lovnorm-BoknSK – endret 04.feb.2016

Saksliste med styrets forslag til vedtak: Årsmøtet-BoknSK- 2018

 

Velkommen til årsmøte!

På vegne av
Styret i Bokn SK.

Lars Øyvind Alvestad