Innkalling til årsmøte

Tid og sted:

Torsdag, 4. Februar klokken 19:00

Årsmøtet avholdes på Hognaland, 2.etg Mæland Bygg.

Enkel servering.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være mottatt av styret senest 21. Januar – post@boknsk.noBokn SK v/Lars Øyvind Alvestad, Stabburvegen 28, 5561 Bokn.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på idrettslagets hjemmeside www.boknsk.no senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få kopi ved henvendelse til administrasjonen i idrettslaget.

Saksliste:

 1. Åpning v/leder.
 2. Godkjenne av stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
 5. Årsberetning.
 6. Regnskap 2015
 7. Fastsette medlemskontingent 2017.
 8. Innkomne saker.
  1. Innkommen sak fra NIF – Endring av vedtekter
 9. Budsjett for 2016
 10. Valg.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Bokn SK.

 

Fullstendig innkalling

 

BSK_LOGO_m_url-vest