Utsendelse fra grenutvalg Bane.

Hei alle sykkelvenner.

 

Grenutvalg bane fikk for ca. 6 år siden et oppdrag av administrasjonen i Norges Cykleforbund om å jobbe for å rekruttere flere utøvere til banesporten. Den gang hadde NCF en målsetning om å bygge flere baner i sine langtidsplaner (det har de fortsatt). Målet med «prosjektet» var at det var ønskelig at vi skulle slippe å starte helt på «scratch» når endelig en velodrom stod ferdig. Vi ønsket å få en gruppe ryttere som kunne prestere banesykling på et relativt godt nivå. I tillegg ønsket vi å ha utdannede dommere som kunne dømme sykkelritt på velodromen (alle øvelser).

 

Nå har historien vist at det er en krevende øvelse å få bygget sykkelvelodrom i Norge. Det jobbes allikevel på spreng med flere prosjekter. De mest kjente prosjektene er i Sola kommune, Asker kommune og Levanger kommune. I tillegg er det nytt banedekke på Ystehede sykkelbane i Halden og det arrangeres utendørs NM på sykkelbanen i Stjørdal.

 

De siste årene har norgesmesterskapene (innendørs) blitt arrangert i utlandet (henholdsvis Polen og Danmark). I tillegg har GU bane i mange år arrangert opplæring / introduksjonssamlinger for de som er interessert i å lære mer om banesykling. Vi har også arrangert treningssamlinger for mer erfarne ryttere som forberedelser til norgesmesterskapet.

 

I samråd med NCF har gjør vi denne utsendelsen til alle klubber i Norge, for å prøve å få enda flere ryttere med på våre trenings / opplæringssamlinger i Odense høsten / vinteren 2016 / 2017. Det gjør vi fordi vi mener at de fleste grener innen sykkelsporten kan ha nytte av å trene innendørs på en banesykkel. Det et er også viktig for oss at mange av de som er med på samlinger også deltar i NM. Det er viktig fordi det er med på å synliggjøre hvilken håpløs situasjon vi har for innendørs sykling i Norge.

Vi håper derfor at dere som mottar mailen informerer deres ryttere om dette tilbudet, og at vi kanskje kan få med enda flere ryttere på våre samlinger. Spesielt viktig er det at klubber / regioner som ligger i nærheten av områdene det planlegges velodromer, prioriterer å sende ryttere på samlingene. NCF har egne sykler til utlån i på banen i Odense

 

Det ligger mer informasjon på sykling.no. Her ligger også en link til påmelding.  

Sykling.no:

http://sykling.no/article/p%C3%A5melding-til-h%C3%B8stens-banesamlinger-er-%C3%A5pen

 

Legger også ved en facebook side for baneinteressert:

https://www.facebook.com/groups/560898937268268/

Har dere spørsmål kan dere kontakte oss i GU bane:

Med vennlig hilsen

Thomas Fossum 915 69 139

Rolf Morgen Hansen 971 45 733