Årsmøte 2016 – Sakspapirer.

Her er sakspapirene til årsmøtet 2016.
Disse er i PDF-format, og krever en pdf-leser.

Det er ikke kommet unn noen meldesaker, annet enn lovendringer fra NIF.
Saksliste blir derfor slik:

Saksliste:

1. Åpning v/leder.
2. Godkjenne av stemmeberettigede.
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
4. Valg av møteleder, referent og 2 personer til signering av protokoll.
5. Årsberetning.
6. Regnskap 2015
7. Fastsette medlemskontingent 2017.
8. Innkomne saker.
a. Innkommen sak fra NIF – Endring av vedtekter
9. Budsjett for 2016
10. Valg.

Sakspapirer med innkalling:

Innkalling til årsmøtet 2016

Sak 5 – Årsberetning 2015

Sak 6 – Regnskap 2015

sak8.a – endring av lovnorm-for-idrettslag

Sak 10 – valg

 

Vel møtt på Hognaland, torsdag 4. Februar klokken 19:00

 

klubbe